Centralne ogrzewanie (CO) - definicja

nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcianagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany .